AMBE adverteix de les diferències entre bicis de pedaleig assistit i speed ebikes

AMBE (Associació de Marques i Bicicletes d’Espanya) vol manifestar la seva preocupació davant la confusió creada per alguns llançaments i presentacions de noves bicicletes de pedaleig assistit que s’anuncien amb la possibilitat d’incorporar ‘deslimitador’ de potència i velocitat.

En els últims mesos el mercat de les bicicletes de pedaleig assistit està veient com algunes marques estan presentant noves bicicletes amb assistència al pedaleig que probablement estiguin fora de la reglamentació europea i espanyola en aquest sentit.

En concret, aquestes marques han llançat al mercat models de bicicleta assistida per un motor elèctric que funciona només si el ciclista pedaleja i només fins a 25 km/ho fins a 250 W, complint així el Real Decreto 5339/2014 del Ministeri d’Indústria, i amb la Directiva Europea (UE) 168/2013.

Aquest tipus de bicicletes, entenem que compleixen amb tots els requisits tècnics i de seguretat especificats a les Normes UNE-EN 15194: 2009 + A1: 2012 i, per tant a efectes tant del Reglament General de Vehicles com del Reglament General de Circulació, són consideres bicicletes a tots els efectes.

No obstant això, quan la pròpia marca o la xarxa comercial a través de la qual es comercialitza ofereix la possibilitat d’incorporar un “deslimitador” tant de la potència com de la velocitat, no n’hi ha prou, tal com solen fer, amb anunciar que en aquest cas són vehicles que no podran circular per la via pública, ja que en aquest cas serien consideres com Vehicle del Tipus L1e-a o L1e-B i per tant han de ser matriculades i assegurades a més de ser conduïdes amb el pertinent permís de conduir, sinó que en aquest cas en ser consideres en aquesta tipologia de vehicles han de complir amb l’European Whole Vehicle Type Approval.

Aquesta Homologació Prèvia Europea, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2017, està concebuda per garantir unes característiques tècniques diferents i uns requisits de seguretat molt majors per a aquelles bicicletes de pedaleig assistit que superin els 25km / hi els 250W de potència, ja que òbviament a major velocitat major risc.

Per tant, quan la pròpia marca o la xarxa comercial ofereixen sobrepassar mitjançant artefactes tecnològics aquests límits, entenem que estan incorrent en una responsabilitat legal de resultats molt incerts que pot produir-se quan en cas de fallada estructural o col·lapse de la bicicleta o els seus components es produeixi un accident que patirà el desinformat ciclista.

I és que no és admissible que posin al mercat bicicletes concebudes per anar a 25km/h com a màxim per després saltar-irresponsablement l’homologació prèvia necessària incorporant l’anomenat “deslimitador” i, finalment, no aclarir obertament que aquest tipus de bicicletes han de ser matriculades, han de ser assegurades i conduïdes per persones en possessió de permís de conduir.

Més informació: www.asociacionambe.es

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin