Ampliat el termini de finançament per a emprenadors, autònoms i comerços

La Generalitat va obrir la convocatòria d’una línia d’ajuts per finançar projectes d’inversió i/o circulant per a emprenedors, autònoms, micro i petites empreses (Línia Emprèn), amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses catalanes.

Les condicions que s’apliquen al préstec són:
• Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000€ per sol·licitant.
• Termini: cinc anys, amb un de carència i quatre d’amortització, pel retorn del préstec.
• Interès: euríbor a sis mesos més un diferencial de fins al 3,95%.
• Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

La sol·licitud s’ha de formalitzar a través del web de l’Institut Català de Finances (ICF) i el termini per presentar-la s’ha ampliat fins el 30 de setembre de 2016.

Per a més informació cliqueu aquí

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin