Assemblea General de l’EIT Urban Mobility

mobi

Els dies 11 i 25 de març ha tingut lloc l’Assemblea General de l’EIT Urban Mobility, en què s’ha aprovat el Pla de negocis final per al 2021, així com l’Agenda estratègica, que presenta la missió i visió de l’EIT Urban Mobility per al 2021-2027, i el paquet legal per al funcionament de l’associació.

El Pla de negocis 2021, que s’ha vist afectat per les negociacions del nou programa de la Unió Europea Horizon Europe, finalment proposa una dotació per a l’EIT Urban Mobility de 34,8 M€, que es destinaran principalment als àmbits de la innovació i l’acadèmia. Una de les prioritats del Pla és la consolidació del paper de les ciutats, que a través del City Club funcionen com una comunitat de governs públics i professionals del transport, que treballen amb ecosistemes de mobilitat locals i lideren la presa de decisions en l’àmbit de la mobilitat. Més informació

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin