Diumenges d’obertura comercial en zona turística a Barcelona

Us informem que la Generalitat ha ratificat la proposta municipal d’obertura en diumenge dels comerços ubicats en zona turística a Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar en sessió del Consell Plenari d’1 d’abril de 2016 la proposta de modificació de la resolució de 10 de juliol de 2014 de la Generalitat de Catalunya en la qual es qualifiquen determinades zones del terme municipal de Barcelona com a turístiques, a efectes d’horaris comercials.

La proposta municipal que ha estat ratificada per la Generalitat,  determina que els establiments comercials ubicats en la zona turística, podran romandre oberts, els diumenges, entre les 12,00 i les 20,00 h, en els períodes compresos entre el 5 i 24 de maig i l’1 i 14 d’octubre de cada any,  llevat dels inclosos en aquest període que formin part del calendari general de festius amb obertura comercial autoritzada que podran romandre oberts durant l’horari comercial general establert als apartats a) i b) del punt 2 de l’article 1 de la Llei 3/2014 d’horaris comercials.

La franja horària d’obertura durant aquests períodes resta establerta en els següents termes:
• Els diumenges, entre les 12 h i les 20 h.
• Els dies feiners, 12 hores diàries, com a màxim. No poden romandre oberts, ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22 h i les 7 h.
• Els dies festius autoritzats, d’acord amb les Ordres de la Generalitat que estableixen els calendaris d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius.
• Els dies festius, sense obertura autoritzada, han de romandre tancats.

L’àmbit territorial d’aquesta mesura comprèn:
• CIUTAT VELLA: El Raval; El barri Gòtic; La Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera
• EIXAMPLE: El Fort Pienc; La Sagrada Família; La Dreta de l’Eixample; L’Antiga Esquerra de l’Eixample; La Nova Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni.
• SANTS-MONTJUÏC: El Poble Sec; Hostafrancs i Sants.
• GRÀCIA: La Salut, La Vila de Gràcia i El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova
• SANT MARTÍ: El Camp de l’Arpa del Clot

Els carrers que són fronterers s’hi inclouen compreses les dues voreres.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin