eressa incorporar treballadors en pràctiques a la teva empresa?

En el marc del programa FOAP 2017, oferim a les teves empreses persones en pràctiques que hagin finalitzat formació en Certificats de Professionalitat impartits per PIMEC.
Característiques de les pràctiques:

Es poden realitzar fins a 8 hores diàries.
Les pràctiques es realitzaran durant els mesos de setembre i octubre de 2018.
L’empresa signarà un conveni de pràctiques. Aquestes pràctiques no impliquen la contractació posterior.
Els alumnes han superat tots els mòduls formatius del Certificat de Professionalitat corresponent.

ampliar informació

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin