Millora l’imatge del teu establiment comercial

Sabies que la campanya per a la protecció i millora del paisatge urbà ” ofereix un programa d’ajuts adreçat de manera específica a aquelles persones titulars de locals comercials i d’activitats professionals o de serveis?

Els locals comercials on es desenvolupi l’activitat hauran de tenir una superfície de fins a 500 m2. En el cas d’establiments de concurrència pública, bars, restaurants i similars, hauran de ser de menys de 50 places.

Els titulars d’activitats que no siguin de nova implantació en locals comercials amb les característiques definides podran acollir-se a la totalitat d’actuacions subvencionables.

Els titulars d’activitats de nova implantació en locals comercials amb les característiques definides podran acollir-se únicament a les actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i de retolació en català.

Cinc són els aspectes sobre els que versa aquesta campanya: renovació de la imatge exterior, reubicació d’aparells d’aire condicionat, insonorització, supressió de barreres arquitectòniques i millora de les condicions higienosanitàries.

Més informació: www.w110.bcn.cat

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin