La CCC reclama amb urgència una llei catalana de comerç

Us informem que davant de l’anul·lació per part del Tribunal Constitucional (TC) de la prohibició d’atorgar llicències comercials de 800 m2 o més en trama urbana consolidada, la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) considera que és urgent l’aprovació d’una llei catalana de comerç.

L’entitat demana que aquesta nova normativa tingui en compte l’ordenació i la planificació urbanística de la ubicació de mitjanes i grans superfícies comercials, de manera que permeti un desenvolupament ordenat i equilibrat de les activitats comercials per potenciar el comerç de la ciutat.

Així mateix, també és urgent la regulació dels horaris comercials, les vendes promocionals i les rebaixes, tenint en compte l’evolució dels hàbits de consum i les necessitats del sector per garantir la competència lleial dels diferents formats i un servei de qualitat als consumidors.

Trobareu la repercussió obtinguda a la nota de premsa de la CCC enviada als mitjans reclamant una nova llei de comerç catalana, al següent enllaç, que es tracta del web informatiu Crònica Global:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin