Normativa sobre la prevenció de la contaminació lumínica

El Gremi us recorda que s’ha modificat la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Hauran de tenir en compte aquesta modificació algunes activitats comercials que disposin de:

· Llums de tipus projector mal instal·lat que poden emetre més del 50% de Flux d’hemisferi superi ( per  il·luminar la façana o il·luminar un rètol, etc.), com és el cas de projectors que emeten la llum de baix cap a dalt, per la qual cosa en aquests casos hauran de tancar o redirigir la llum del projector de dalt cap a baix.

· Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió per equipar els projectors anteriors o per equipar llums per il·luminar el pàrquing, la façana, etc. Aquestes làmpades es consideren obsoletes o inadequades  i han de deixar de funcionar com a molt tard el 31 de desembre de 2018.

D’altra banda, s’ha aprovat el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, que promou la utilització de les millors tecnologies que es consideren obsolets o inadequats. D’aquest Decret remarquem el següent:

· El Mapa de protecció envers la contaminació lumínica és l’aprovat per Resolució de 19 de desembre de 2007. http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html

· El Decret diferencia entre horari de nit i horari de vespre i estableix unes condicions més restrictives per a les instal·lacions que funcionen en horari de nit. L’horari de nit és la franja horària compresa entre les 0.00 hores en horari oficial d’hivern i la 1.00 hores en horari oficial d’estiu, fins a la sortida del sol. En les zones E1 i E2 fora del casc urbà l’horari de nit s’inicia una hora abans.
· Els rètols lluminosos han de disposar d’un sistema d’accionament programable, han de ser preferentment de llum fixa i en cas de ser publicitaris que no compleixin una funció informativa de localització de serveis s’han de mantenir apagats en horari de nit

· Els projectors per a la il·luminació de superfícies verticals s’han de situar enfocant per sota de l’horitzontal. L’enfocament per sobre de l’horitzontal només està permès per a la il·luminació de monuments i façanes o elements d’un interès especial de tipus cultural, històric o artístic

Per cert, si vols saber més de la contaminació lumínica, entra aquí

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin