NORMATIVES SOBRE BICICLETES

Com tots els altres vehicles, la bicicleta està subjecta a una normativa de circulació general, que marca les normes específiques per a una circulació segura de tots els usuaris de la via pública:  el Reglament general de circulació.

Acabament de la moratòria per circular per les voreres 

L’1 de gener de 2019 s’acaba la moratòria que permet a les bicicletes circular per les voreres de 4,75 metres i 3 metres d’espai lliure i que va ser aprovada en la modificació de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles el 2015.

Amb el canvi de l’ordenança el juliol passat, es va modificar la moratòria afegint-hi que hi podrien continuar circulant durant 18 mesos més sempre que no hi hagués infraestructura ciclista al carrer on se circulava.

Per tant, a partir del 2019 les bicicletes podran circular per les voreres en cas que:

  • L’amplada d’aquestes voreres sigui superior a 5 metres i hi hagi 3 metres d’espai lliure.
  • El carril bici estigui a la vorera.
  • Es tracti de ciclistes de menys de 12 anys acompanyats d’un adult.

 

Com tots els altres vehicles, la bicicleta està subjecta a una normativa de circulació general, que marca les normes específiques per a una circulació segura de tots els usuaris de la via pública:  el Reglament general de circulació.

Una normativa que es complementa, en l’àmbit municipal, amb l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles, per tal que pugueu circular per la ciutat amb la bicicleta amb tota tranquil·litat i seguretat, vostra i de la resta d’usuaris de la via pública. L’Ordenança compta amb una nova modificació (febrer 2017) amb l’objectiu d’ordenar els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. Els ginys mecànics sense motor no considerats vehicles (patins, monopatins o patinets, entre altres), poden circular en les mateixes condicions que les bicicletes.

També és bo que conegueu de primera mà el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana els propers anys.

El pla s’adapta als criteris i les orientacions que determina la llei i les directrius d’ordre superior, i pren com a referència altres documents estratègics i de planificació que intervenen sobre algun aspecte relatiu a la mobilitat, com per exemple el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelonael Pla d’infraestructures de transport de Catalunya, entre altres.

Us proposem també que conegueu en detall la Mesura de l’Estrategia de la Bicicleta, que considera la bicicleta com un vehicle amb el qual arribarem a una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient.

Acabament de la moratòria per circular per les voreres 

L’1 de gener de 2019 s’acaba la moratòria que permet a les bicicletes circular per les voreres de 4,75 metres i 3 metres d’espai lliure i que va ser aprovada en la modificació de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles el 2015.

Amb el canvi de l’ordenança el juliol passat, es va modificar la moratòria afegint-hi que hi podrien continuar circulant durant 18 mesos més sempre que no hi hagués infraestructura ciclista al carrer on se circulava.

Per tant, a partir del 2019 les bicicletes podran circular per les voreres en cas que:

  • L’amplada d’aquestes voreres sigui superior a 5 metres i hi hagi 3 metres d’espai lliure.
  • El carril bici estigui a la vorera.
  • Es tracti de ciclistes de menys de 12 anys acompanyats d’un adult.

Enllaços relacionats:

Fulletó informatiu sobre l’ús de la bicicleta a Barcelona (PDF)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin