Presenteu la candidatura de la vostra botiga als Premis “Barcelona, la millor botiga el mon”

Com bé sabeu, des de la Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona s’organitza cada any un gran esdeveniment per al sector comercial de la ciutat. Enguany es celebra la 18a. Edició del Premi “Barcelona, la millor botiga del món”. Amb aquests guardons l’Adjuntament de Barcelona vol posar en valor el treball que les empreses, les entitats i les persones que pertanyen al món del comerç fan del comerç barceloní, un sector de qualitat id e projecció internacional.

Amb aquesta iniciativa es reconeix l’esforç del sector per adaptar-se a l’entorn actual, aconseguint així que Barcelona gaudeixi d’un comerç competitiu, modern, atractiu als ciutadans i al sector turístic i empresarial, que ofereix un servei amb qualitat i que contribueix a la cohesió social i el benestar de les persones.

A continuació intentarem resoldre les principals qüestions sobre la convocatòria d’aquests premis, tot i així podeu ampliar la informació a la  pàgina web www.bcn.cat/comerc

Qui pot participar?

Poden presentar la seva candidatura al premi totes les iniciatives, les contribucions o els establiments comercials que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen en el punt 8 sobre la descripció dels àmbits. Els participants hauran de disposar, si escau, de la corresponent llicència, autorització o comunicació en relació l’activitat que es presenti al Premi.

Quines són les categories dels premis?
1. Premi a la millor iniciativa empresarial comercial de l’any: adreçat a reconèixer la iniciativa empresarial que representi una notable aportació al sector comercial de la ciutat pel sistema de venda, els productes, els llocs d’ubicació, la prestació de serveis als consumidors, etc. La iniciativa ha d’haver començat durant l’any 2014

2. Premi a la millor iniciativa agrupada per a la dinamització comercial de la ciutat: adreçat a premiar la iniciativa privada agrupada que representi una aportació significativa a la dinamització comercial d’una zona o un carrer de la ciutat, d’un subsector comercial concret o del conjunt del comerç de la ciutat. La iniciativa ha d’haver estat promoguda per una entitat associativa sense afany de lucre i s’ha d’haver desenvolupat en la seva totalitat o en part durant l’any 2014

3. Premi Albert González a la tasca de contribució a la promoció i el coneixement del comerç de la ciutat: reconeixement al comerciant de la ciutat de Barcelona que hagi tingut una llarga trajectòria de contribució, suport o dinamització del comerç de la ciutat

4. Premi a l’establiment comercial: reconeixement a la singularitat de determinats establiments comercials que ofereixin una imatge distintiva del comerç de la ciutat de Barcelona per les seves característiques de decoració, per la gamma de la seva oferta de productes, per l’antiguitat, per la qualitat del servei al consumidor, etc

5. Premi al model comercial sostenible: reconeixement a aquell establiment comercial que introdueixi paràmetres socials i/o ambientals tant en els seus productes com en els serveis que ofereix al consumidor. Es valoraran les accions dirigides a l’ús responsable dels recursos (energia, aigua, materials), a reduir els residus i les emissions generades, les accions amb valor afegit social i, en general, a traslladar el concepte de sostenibilitat al consumidor

6. Premi “Comerç cultural de proximitat”: aquest premi s’atorga a una persona, entitat, iniciativa, establiment o projecte que per la seva trajectòria o activitat en l’àmbit del comerç cultural de proximitat hagi incidit destacadament, al llarg de l’any 2014, en favor del desenvolupament cultural de Barcelona

7. Premi a l’accessibilitat en el  comerç: reconeixement a aquell establiment comercial que contribueixi amb la seva iniciativa a millorar l’atenció i satisfacció del client amb discapacitat integrant béns, equipaments, serveis, instruments i/o entorns que promoguin el disseny universal i puguin ser utilitzats per totes les persones. També es valora la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, així com l’adaptació de l’entorn perquè sigui possible

8. Premi “Barcelona, els millors mercats del món”.

Quina és la data límit de presentació de candidatures i a on l’haig de presentar?
La data límit de presentació de candidatures per a la participació en la 18a. edició del Premi Barcelona, la millor botiga del món, és fins el 15 de juliol de 2015. Podeu presentar les vostres candidatures a la Direcció General de Comerç i Consum (Ronda de Sant Pau 43-45, 2a planta, 08015 Barcelona), o bé es poden presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de l’Ajuntament que es relacionen a les bases.

Podeu consultar les bases, la documentació que cal aportar (full de proposta de candidatura + memòria explicativa) a través de l’enllaç: http://comerc.bcn.cat/sites/default/files/2015_bases_premi_i_fulls_candidatures_editables.pdf

Esperem que la informació sigui del vostre interès i aprofitem l’ocasió per saludar-vos cordialment.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin